รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! รองผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนหัวหน้าราชการร่วมมอบของบริจาครพ.แว้ง

    วันที่ 11 กรกฏาคม 2564 ณ โรงพยาบาลแว้ง เวลา 10.30น. โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวดนราธิวาส ได้ร่วมมอบชุด PPE จำนวน 50 ชุด และน้ำดื่ม 1200 ขวด ให้กับโรงพยาบาลแว้ง ทั้งทางโรงพยาบาลแว้ง ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วนครับ/ค่ะ

      AdminIT_11440 | 2021-08-17

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนหัวหน้าราชการร่วมมอบของบริจาครพ.แว้ง รูปที่ 1-2

รองผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนหัวหน้าราชการร่วมมอบของบริจาครพ.แว้ง รูปที่ 3-4

รองผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนหัวหน้าราชการร่วมมอบของบริจาครพ.แว้ง รูปที่ 5-6

รองผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนหัวหน้าราชการร่วมมอบของบริจาครพ.แว้ง รูปที่ 7-8

รองผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนหัวหน้าราชการร่วมมอบของบริจาครพ.แว้ง รูปที่ 9-10

รองผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนหัวหน้าราชการร่วมมอบของบริจาครพ.แว้ง รูปที่ 11-12

OnePage รองผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนหัวหน้าราชการร่วมมอบของบริจาครพ.แว้ง 

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 201