รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ข้อสังเกตเบื้องต้น..”อาการแพ้” หลังฉีดวัคซีน

    วัคซีนเป็นส่วนประกอบของเชื้อโรคและสารเคมีที่จะเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาหรืออาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้ การที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงนั้น ผู้ให้บริการวัคซีนต้องคัดกรองและซักประวัติตั้งแต่ก่อนที่จะให้วัคซีน ถึงแม้ว่าจะผ่านการคัดกรองเบื้องต้นก็ช่วยลดอันตรายหรือลดความเสี่ยงได้ส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมด เพราะเมื่อได้รับวัคซีนแล้วอาจมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้เช่นกัน ถึงแม้ว่าอาการข้างเคียงที่รุนแรงมักพบได้น้อยมาก

      AdminIT_11440 : 2021-06-18 09:05:47

 

ข้อสังเกตเบื้องต้น..”อาการแพ้” หลังฉีดวัคซีน

      เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นภาวะฉุกเฉินของโลก มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า 153 ล้านคน และผู้เสียชีวิตกว่า 3.2 ล้านคน ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก มีการระบาดอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง ซึ่งแต่ละประเทศได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดการเสียชีวิต โดยเฉพาะผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว อาทิเช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอ้วน ภูมิคุ้มกันต่ำหรือมะเร็ง ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีอาการป่วยรุนแรงกว่าปกติเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเป็นอย่างมาก

วัคซีนที่มีให้บริการในประเทศไทย สามารถแบ่งเป็น 2 ชนิด หลักๆ ดังนี้

 • แอสตร้าเซนเนกา (AstraZeneca)
  • วัคซีนแบบ Viral Vector ฉีดในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องได้รับวัคซีนทั้งหมด 2 ครั้ง ฉีดห่างจากครั้งแรก 10 – 12 สัปดาห์
 • ซิโนแวด (Sinovac)
  • วัคซีนแบบเชื้อตาย ฉีดในผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี โดยต้องได้รับวัคซีนทั้งหมด 2 ครั้ง ฉีดห่างจากครั้งแรก 2 – 4 สัปดาห์ (ผู้ที่อยู่บริเวณความเสี่ยงสูงหรือระบาดรุนแรงแนะนำให้ฉีดครั้งที่ 2 ห่างจากครั้งแรก 2 สัปดาห์)
 • อาการแพ้หรือข้างเคียงที่เกิดจากการรับวัคซีน
  • มีไข้ อ่อนเพลีย และรู้สึกไม่สบายตัว ปวดศีรษะเล็กน้อย คลื่นไส้ อาเจียน
  • ปวดเมื่อยตามตัวหรือปวดกล้ามเนื้อและข้อ
  • ปวด บวม แดง หรือระคายเคืองตำแหน่งที่ฉีด
  • หากเกิดผลข้างเคียง ตั้งแต่การฉีดวัคซีนเข็มแรก ในเข็มที่สองก็อาจมีอาการมากขึ้นได้เล็กน้อย
  • อาการแพ้วัคซีน อาจเกิดได้ แต่น้อยมากคือน้อยกว่า 1 ใน 1,000,000 คนที่ฉีด

       อาการที่แพ้รุนแรง ซึ่งมักจะพบได้ภายใน 30 นาที หลังฉีดวัคซีน เช่น หน้ามืด เป็นลม ใจสั่น แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก มีผื่น ผื่นลมพิษ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อรุนแรง หน้าบวม ปากบวม คลื่นไส้ อาเจียนไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง ปวดศีรษะรุนแรง หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีจุดเลือดออกจำนวนมาก ผื่นขึ้นทั้งตัว อาการเหล่านี้จะรุนแรงมาก หากเกิดหลังจากการฉีดวัคซีน 30 นาที

 • การดูแลตนเองหลังฉีดวัคซีน
  • กรณีที่มีไข้สูงกิน 38 ํ C ปวดเมื่อยมาก อ่อนเพลียมาก ควรรับประทานยาพาราเซตามอลอย่างน้อย 1 เม็ด แต่ให้หลีกเลี่ยงยาแก้ปวดชนิดแรง เช่น ยาแอสไพริน ซึ่งอาจไปกดระบบตอบสนองของร่างกาย ทำให้วัคซีนตอบสนองได้น้อยลง
  • โอกาสเกิดผลข้างเคียงมีเพียง 10% ของผู้ที่รับวัคซีน
  • ผลข้างเคียงที่พบ เช่น อ่อนเพลีย ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ และมีไข้ สามารถหายได้เองหลังฉีดยาประมาณ 3 – 4 วัน ส่วนผลข้างเคียงรุนแรงนั้นพบน้อยมาก เช่น การแพ้ชนิดรุนแรง (anaphylaxis) เป็นต้น
  • โดยควรเฝ้าระวังหลังจากฉีดไปแล้ว 30 นาทีแรก แต่ถ้ามีอาการแพ้รุนแรงมักจะเกิดอาการภายใน 15 นาที สำหรับผู้ที่มีประวัติการแพ้วัคซีนหรือแพ้ยาแบบรุนแรงควรแจ้งแพทย์ให้ทราบก่อนฉีดวัคซีน
  • หลังจากได้รับวัคซีนแล้ว ควรสังเกตอาการต่อที่บ้าน ซึ่งหากเกิดอาการหลังได้รับวัคซีนมากกว่า 30 นาที อาการมักไม่รุนแรง แต่จำเป็นต้องบันทึกความผิดปกติทุกอย่างที่พบหลังจากการฉีดวัคซีน
 • ข้อห้ามในการฉีดวัคซีน
  • มีประวัติแพ้รุนแรงต่อส่วนประกอบของวัคซีน หรือผู้ที่ฉีดเข็มแรกแล้วมีอาการแพ้รุนแรง เช่น หายใจติดขัด (Shortness of Breath) มีอาการบวมที่หน้า ลิ้น หรือในทางเดินหายใจ เป็นต้น
  • การฉีดวัคซีน โควิด-19 มีความปลอดภัยมากกว่าอัตราการเกิดผลข้างเคียง และหากมีผลข้างเคียงก็มักจะหายได้เอง โดยไม่หลงเหลือความผิดปกติใด ๆ ดังนั้นการฉีดวัคซีนยังคงได้ประโยชน์มากกว่าผลข้างเคียงที่จะได้รับ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ลดโอกาสในการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรค ลดอัตราการเสียชีวิต นอกจากนี้ควรมีการเตรียมตัวก่อนการได้รับวัคซีนโควิด-19 เช่น การพักผ่อนให้เต็มที่ ดื่มน้ำให้เพียงพอ และเตรียมสภาพจิตใจให้ผ่อนคลาย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการได้รับวัคซีน
 • แหล่งอ้างอิง :
  • https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19-%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3/
  • https://www.bumrungrad.com/th/health-blog/february-2021/covid-19-vaccinations#1
  • https://www.bangkokhospital.com/content/know-well-before-getting-the-covid-19-vaccine
  • https://ddc.moph.go.th/vaccine-covid19/
  • https://www.bangkokhospital.com/content/symptoms-to-know-after-getting-the-covid-19-vaccine
  • ข้อสังเกตเบื้องต้น..”อาการแพ้” หลังฉีดวัคซีน | Nature Biotec
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 310