รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! ตัวชี้วัดที่ 6 ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ

    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ

      Acharan : 2020-04-21

 

ดัชนีความโปร่งใส

เอกสารดาวโหลด:

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1393