รายละเอียด..

กลับไปยังหน้าแรก

News! แบบฟอร์มสำรจความต้องการของประชาชนอำเภอในการฉีดวัคซีนโควิด-19

    เนื่องในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ทางโรงพยาบาลเปิดลงชื่อจองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่กลุ่มอายุ 60 ปีและกลุ่มอายุ 18-59 ปี ชาวอำเภอแว้งสามารถลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมหรือจองได้ที่โรงพยาบาลแว้ง/รพ.สต./อสม.

      AdminIT_11440 : 2021-05-15

 

สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อทำการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

หรือสามารถกดเข้าตาม Link นี้ได้เลยครับ

แบบฟอร์มลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 อำเภอแว้ง (google.com)

เอกสารดาวโหลด: ไม่มีไฟล์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 763